รหัสไปรษณีย์อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภูเขียว : 36110

อำเภอภูเขียว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว (PHU KHIAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : 667 หมู่ 2 ถนนราษฎร์วารี ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ : 044 861 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ