รหัสไปรษณีย์อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปราสาท : 32140

อำเภอปราสาท มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท (PRASAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 320/5 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 044 551 306
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ