รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงสระ : 84190

อำเภอเวียงสระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง (BAN SONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 601 หมู่ 4 ถนนบ้านส้อง-พระแสง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077 361 623
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ