รหัสไปรษณีย์อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกาบเชิง : 32210

อำเภอกาบเชิง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง (KAP CHOENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 266 หมู่ 17 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทรศัพท์ : 044 559 038
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์