รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครสวรรค์ : 60000 และ 60240

อำเภอเมืองนครสวรรค์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์
60240    เฉพาะตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ (NAKHON SAWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 436/46 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056 212 241
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน (ปณ. หนองเบน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน (NONG BEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 763 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 056 296 241
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------------------------------------------------------------


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ