รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านผือ : 41160

อำเภอบ้านผือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ (BAN PHUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 3 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ : 042 281 211
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...