รหัสไปรษณีย์อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลอง : 54150

อำเภอลอง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลอง (LONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 139/11 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
โทรศัพท์ : 054 581 458
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ