รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน้อย : 58120

อำเภอแม่ลาน้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย (MAE LA NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 380 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053 689 017
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ