รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน : 58000

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน (MAE HONG SON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053 613 646
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ