รหัสไปรษณีย์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบัวใหญ่ : 30120

อำเภอบัวใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ (BUA YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 044 461 611
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ