รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านเหลื่อม : 30350

อำเภอบ้านเหลื่อม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30350    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม (BAN LUEAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์ : 044 387 105
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ