รหัสไปรษณีย์อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอฆ้องชัย : 46130

อำเภอฆ้องชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย (KAMALASAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : 176/3 หมู่ 1 ถนนราษฎรบริหาร ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์ : 043 811 143
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ