รหัสไปรษณีย์อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคำม่วง : 46180

อำเภอคำม่วง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง (KHAM MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 178 หมู่ 4 ถนนสมประสงค์ ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043 879 049
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ