รหัสไปรษณีย์อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสร้างคอม : 41260

อำเภอสร้างคอม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม (SANG KHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 1 ถนนสร้างคอม-เพ็ญ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
โทรศัพท์ : 042 276 359
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ