รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีธาตุ : 41230

อำเภอศรีธาตุ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ (SI THAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 277 หมู่ 8 ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
โทรศัพท์ : 042 382 509
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ