รหัสไปรษณีย์อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสุไหงปาดี : 96140

อำเภอสุไหงปาดี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี (SUNGAI PADI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47 ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
โทรศัพท์ : 073 651 155
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส