รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองอุทัยธานี : 61000

อำเภอเมืองอุทัยธานี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
61000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี 

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุทัยธานี (UTHAI THANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 188 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056 511 593
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...