รหัสไปรษณีย์อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพนัสนิคม : 20140 และ 20240

อำเภอพนัสนิคม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20140    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม
20240    เฉพาะตำบลนาเริก หมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 ตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 4-6, 10-11 รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนัสนิคม (PHANAT NIKHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : 19 ถนนวัดโรมันคาธอลิค ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 038 461 004
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7, 12-13
 • ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หมู่ 1-3, 7-9
 • ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี (THA BUNMI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 038 209 504
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ