รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมแสง : 60120 และ 60250

อำเภอชุมแสง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง
60250    เฉพาะตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤชใต้ ตำบลพันลาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง (CHUM SAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/1 ถนนแสงราษฎร์ใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทรศัพท์ : 056 282 152
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช (THAP KRIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 381 หมู่ 5 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 056 289 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 • ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ