รหัสไปรษณีย์อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอมหาชนะชัย : 35130

อำเภอมหาชนะชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มหาชนะชัย (MAHA CHANA CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 265 หมู่ 2 ถนนธำมะรงค์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
โทรศัพท์ : 045 799 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
  • ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ