รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองยโสธร : 35000

อำเภอเมืองยโสธร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยโสธร (YASOTHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 216 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 073 295 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 • ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ