รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่จริม : 55170

อำเภอแม่จริม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม (MAE CHARIM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 หมู่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ : 054 769 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
  • ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...