รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงสา : 55110

อำเภอเวียงสา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา (WIANG SA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 613/1 หมู่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ : 054 781 729
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...