รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี : 84000 และ 84100

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี
84100    เฉพาะตำบลขุนทะเล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี (SURAT THANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 291/1 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077 272 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล (KHUN THALE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 13/3 หมู่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077 218 711
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ