รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านแพง : 48140

อำเภอบ้านแพง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพง (BAN PHAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 326 หมู่ 2 ถนนราษฏร์อุทิศ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ : 042 591 006
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  • ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ