รหัสไปรษณีย์อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางมูลนาก : 66120 และ 66210

อำเภอบางมูลนาก มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก
66210    เฉพาะตำบลวังตะกู รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก (BANG MUN NAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนประเทืองถิ่น ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056 631 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู (WANG TAKU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66210
โทรศัพท์ : 056 657 251
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ