รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงนาราง : 66130

อำเภอบึงนาราง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล (PHO THALE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 550 หมู่ 3 ถนนโพทะเล-บางมูลนาก ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ : 056 681 152
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ