รหัสไปรษณีย์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเทิง : 57160 และ 57230

อำเภอเทิง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เทิง
57230    เฉพาะตำบลหนองแรด ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย ตำบลปล้อง ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลงิ้ว หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เทิง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เทิง (THOENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 053 795 529
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24
 • ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง (PLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
โทรศัพท์ : 053 954 183
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ