รหัสไปรษณีย์อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกระแสสินธุ์ : 90270

อำเภอกระแสสินธุ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ (KRASAE SIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 36/31 หมู่ 3 ถนนเกาะใหญ่-ระโนด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทรศัพท์ : 074 399 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา