รหัสไปรษณีย์อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสำโรงทาบ : 32170

อำเภอสำโรงทาบ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ (SAMRONG THAP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 1 ถนนบำรุงพัฒนา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ : 044 569 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ