รหัสไปรษณีย์อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภูกระดึง : 42180

อำเภอภูกระดึง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง (PHU KRADUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 382 หมู่ 11 ถนนราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
โทรศัพท์ : 042 871 125
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ