รหัสไปรษณีย์อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอภูเรือ : 42160

อำเภอภูเรือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ (PHU RUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ : 042 899 077
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย