รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอยเต่า : 50260

อำเภอดอยเต่า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า (DOI TAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 320 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่ตืน ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053 469 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ