รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนตาล : 49120

อำเภอดอนตาล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
49120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล (DON TAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 7 ถนนเหมลา ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
โทรศัพท์ : 042 689 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ