รหัสไปรษณีย์อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนิคมคำสร้อย : 49130

อำเภอนิคมคำสร้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
49130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย (NIKHOM KHAM SOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 11 ถนนนิคมคำสร้อย-หนองสูง ตำบลนิคม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทรศัพท์ : 042 681 253
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร