รหัสไปรษณีย์อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดงหลวง : 49140

อำเภอดงหลวง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
49140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง (DONG LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165/3-4 หมู่ 4 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
โทรศัพท์ : 042 697 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
  • ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร