รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อเกลือ : 55220

อำเภอบ่อเกลือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ (BO KLUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทรศัพท์ : 054 778 073
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  • ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน