รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหมื่น : 55180

อำเภอนาหมื่น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น (NA MUEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74/1 หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ : 054 787 055
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...