รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหมื่น : 55180

อำเภอนาหมื่น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น (NA MUEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74/1 หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ : 054 787 055
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
  • ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ