รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโคกโพธิ์ : 94120 และ 94180

อำเภอโคกโพธิ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์
94180    เฉพาะตำบลควนโนรี ตำบลทุ่งพลา ตำบลนาประดู่ ตำบลปากล่อ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ (KHOK PHO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 26/5 หมู่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทรศัพท์ : 073 431 343
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ (NA PRADU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/8 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 073 415 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ