รหัสไปรษณีย์อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแหลมงอบ : 23120

อำเภอแหลมงอบ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
23120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ (LAEM NGOP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/2 หมู่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
โทรศัพท์ : 039 597 240
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด