รหัสไปรษณีย์อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสุไหงโก-ลก : 96120

อำเภอสุไหงโก-ลก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก (SUNGAI KOLOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 469 ถนนประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120
โทรศัพท์ : 073 611 141
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ