รหัสไปรษณีย์อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชนแดน : 67150 และ 67190

อำเภอชนแดน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน
67190    เฉพาะตำบลดงขุย ตำบลตะกุดไร ตำบลบ้านกล้วย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน (CHON DAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183/1 หมู่ 4 ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056 761 215
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย (DONG KHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 919 หมู่ 1 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
โทรศัพท์ : 056 769 215
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ