รหัสไปรษณีย์อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบำเหน็จณรงค์ : 36160

อำเภอบำเหน็จณรงค์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ (BAMNET NARONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 297 หมู่ 3 ถนนรุ่งเรืองศรี ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
โทรศัพท์ : 044 859 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ