รหัสไปรษณีย์อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนากลาง : 39170 และ 39350

อำเภอนากลาง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
39170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นากลาง
39350    เฉพาะตำบลกุดดินจี่ ตำบลเก่ากลอย ตำบลดงสวรรค์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง (NA KLANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 137
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ (KUT DIN CHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 314 หมู่ 11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
โทรศัพท์ : 042 357 168
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39350

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...