รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองมุกดาหาร : 49000

อำเภอเมืองมุกดาหาร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
49000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร (MUKDAHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042 611 065
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ