รหัสไปรษณีย์อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุมภวาปี : 41110 และ 41370

อำเภอกุมภวาปี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี
41370    เฉพาะตำบลปะโค ตำบลผาสุก ตำบลพันดอน ตำบลเสอเพลอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พันดอน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี (KUMPHAWAPI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74 หมู่ 4 ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ : 042 331 300
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน (PHAN DON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 374 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 042 331 618
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41370

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ