รหัสไปรษณีย์อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุมภวาปี : 41110 และ 41370

อำเภอกุมภวาปี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี
41370    เฉพาะตำบลปะโค ตำบลผาสุก ตำบลพันดอน ตำบลเสอเพลอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พันดอน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี (KUMPHAWAPI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74 หมู่ 4 ถนนศุภอรรถวินิจ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ : 042 331 300
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน (PHAN DON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 374 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ : 042 331 618
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41370

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...