รหัสไปรษณีย์อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอธาตุพนม : 48110

อำเภอธาตุพนม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม  (NAKHON PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 322 หมู่ 13 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ : 042 541 159
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม