รหัสไปรษณีย์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสามเงา : 63130

อำเภอสามเงา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามเงา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา (SAM NGAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 055 599 088
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ