รหัสไปรษณีย์อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภออุ้มผาง : 63170

อำเภออุ้มผาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง (UM PHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 649 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์ : 055 561 127
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ