รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง : 66190

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง (PHO PRATHAP CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
โทรศัพท์ : 056 689 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ